ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณหน้าร้านเพชรเซาท์อีสท์เอเชียคาเธ่ย์ เจมส์ภูเก็ต ถึง มัสยิดบ้านบางโรง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณหน้าร้านเพชรเซาท์อีสท์เอเชียคาเธ่ย์ เจมส์ภูเก็ต ถึง มัสยิดบ้านบางโรง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผปบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบสายส่ง 115 kV และระบบจำหน่ายใต้ไลน์
มีพื้นที่กระแสไฟฟ้าดับ ดังนี้ โครงการเดอะวิช, โครงการไพร์มเพลส, โครงการเนรมิต1,5, บ้านบางลา, โครงการกรรณิกา,โครงการบ้านอยู่เจริญ, โครงการบ้านอุดมสุข, ซอยนายาว, ซอยบางกา, โครงการศุภาลัย การ์เด้น, โครงการปาล์มการ์เด้นท์, ซอยประเสริฐ, บ้านยามู, ซอยคุณหลวง, บ้านป่าคลอก, สำนักงานเทศบาลป่าคลอก, วัดป่าคลอก,โครงการเพลินจันทร์1, ซอยโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์, เซเว่น อีเลฟเว่น, ฟาร์มกุ้งนายธวัน กรุณา, โรงเรียนป่าคลอก, หจก.บางแปค้าวัสดุ, ฟาร์มกุ้งนายธีรยุทธ ถนอมเกียรติ, บ้านพักตากอากาศบริษัท เอดี บิสชิเนส, ซอยโครงการบ้านบางโรง, ซอยบ้านบางแป, ฟาร์มกุ้งนายธีรยุทธ มนูรักษ์ชินากร, ฟาร์มกุ้งนางสาวกุลอัมรินทร์ ติระนนท์, ฟาร์มกุ้งนายวินัย มั่งเจริญ, ฟาร์มกุ้งนายสมศักดิ์ วงศ์สวนนท์, ซอยบางแป, ฟาร์มกุ้งนายศุภชัย อังคิริกุล และแฟลตตำรวจป่าคลอก
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for High-Voltage distribution improvement at Southeast Asia Cathay Gems Phuket - Baan BangRong Mosque On Tuesday, 15 June 2021 from 09.00 am. - 05.00 pm.
15/06/2564 09:00
15/06/2564 17:00
กฟอ.ถลาง
0835509979
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร