ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณ ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณ ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา เพื่อ กฟย.อ.กยว. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for High-Voltage distribution improvement at Pru Nai Sub-district, Ko Yao District, Phang-nga On Wednesday, 22 December 2021 from 09.00 am. - 05.00 pm.
22/12/2564 09:00
22/12/2564 17:00
กฟอ.ถลาง
0660729803
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร