ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อ.โนนศิลา
ย้ายแนวระบบจำหน่ายให้กรมทางหลวงขยายถนน
11/03/2563 09:00
11/03/2563 17:00
กฟอ.บ้านไผ่
0857440381
พงศธร วงษ์ภักดี