ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณซอยมายเฮาท์ ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายในวันจันทร์ ที่ 8 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. บริเวณซอยมายเฮาท์ ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
08/06/2563 09:00
08/06/2563 11:00
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226 / นายอภิสิทธิ์ 087-7933980
พัชระ จูเทศ
ลำดับดาวน์โหลด