ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจะบก ตำบลปรุใหญ่ ถึง กองพลพัฒนาที่ 2 ตำบลไชยมงคล
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้านแรงสูง
27/09/2563 08:30
27/09/2563 16:30
กฟจ.นม3 (สุรนารี)
044-465-808/064-434-0808
กิตติศัพท์ สุริยะรังสรรค์
ลำดับดาวน์โหลด
1เอกสารแนบ