ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณแยกซอยท่าเรือจ้าง 1 ตำบลบางพระ
จะทำการย้ายเสาไฟฟ้าแรงต่ำ ตั้งแต่บริเวณแยกซอยท่าเรือจ้าง 1 ถึง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด รวมบริเวณเขื่อนริมน้ำบ้านท่าเรือจ้าง
19/03/2563 09:00
19/03/2563 13:00
กฟจ.ตราด
039-511033, 039-511626
วิญญู สมบัติบูรณ์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ