ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เขตพื้นที่ ตำบล หนอวงแวง อำเภอกันทรารมย์
พื้นที่ดับไฟปฏิบัติงาน บ้านแสงใหญ่ บ้านแดงน้อย หนามแท่ง
18/06/2564 09:00
18/06/2564 16:00
กฟอ.กันทรารมย์
045651251
ภูวดล สร้อยสนธิ์
ลำดับดาวน์โหลด