ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สามแยกหนองม่วงถึงบ้านลุงตาไก้ ต.สะเดา และบ้านโคกสะอาด ต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง
เปลี่ยนลูกถ้วย
10/07/2564 08:30
10/07/2564 16:30
กฟอ.นางรอง
0817903848
นายคุณากรณ์ ยาสันเทียะ
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟทำงาน