ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เทศบาลบ้านแปะ ถึง ปากทางบ้านดงเย็น
ดับไฟดับไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสาย บริเวณ ปางทางบ้านดงเย็น ถึง เทศบาลบ้านแปะ ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง .เชียงใหม่
08/06/2565 09:00
08/06/2565 17:00
กฟอ.ฮอด
096-4347785
ยุทธนา ใจทนัน
ลำดับดาวน์โหลด