ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโนนภูทองถึง หน้าไซโลข้าวโพดเปรมประชา
ปักเสาใหม่ตัดเบรก 2 ต้น ปรับเสาเอนเอียง 8 ต้น
21/02/2563 09:00
21/02/2563 16:30
กฟอ.เชียงคาน
0918632129
พีระพงษ์ ทิพยาวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด