ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกบ้านเหล่า ถึง แยกดอนอีไข ถนนอุดร-เลย ฝั่งซ้าย (ขาออกเมือง) ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รวมถึงตรอกซอกซอย และบริเวณใกล้เคียง
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
27/05/2564 08:30
27/05/2564 17:00
กฟจ.อุดรธานี
042-327-995-6
โชคอนันต์ พลราชม
ลำดับดาวน์โหลด