ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนศิริมังคลาจารย์ ซอย 1 ต.สุเทพ
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย
17/09/2563 13:00
17/09/2563 16:00
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896226
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด