ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.สี่แยก ม.4 (ช่วงตั้งแต่หน้าโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ถึง บ.โนนสะอาด) ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงและย้ายจุดติดตั้งหม้อแปลงขนาด 100 kva
02/05/2563 09:00
02/05/2563 16:00
กฟอ.สมเด็จ
0897823844
อกนิษฐ เทพารส
ลำดับดาวน์โหลด