ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองสองห้อง(จัดสรรค์วังพลอย) ม.4 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา
บ้านหนองสองห้อง(จัดสรรค์วังพลอย) ม.4 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา ดับไฟตัดจ่ายระบบจำหน่ายแรงต่ำและย้ายหม้อแปลง วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-16.00น.
11/11/2564 09:00
11/11/2564 16:00
กฟจ.นม2 (หัวทะเล)
044218515
กฤษดา นกพรหม
ลำดับดาวน์โหลด