ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ หมู่บ้านวิเชียรแลนด์ , ม.6 ต.หนองจรเข้ , บ้านหนองประขิว
ประกาศดับกระแสไฟฟ้า วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 17.00น.
ดำเนินปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเพื่อเพิ่มความมั่นคงและประสิทธิ์ในการจ่ายไฟ
บริเวณ หมู่บ้านวิเชียรแลนด์ , ม.6 ต.หนองจรเข้ , บ้านหนองประขิว
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 036371424 , 036381109 081-4340181 นายพยุงพงศ์ จันทร์จินดา (หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา)
09/08/2565 08:30
09/08/2565 17:00
กฟอ.หนองแค
036371424 , 036381109
กรฑณัฐ กระแสสังข์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศ