ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนบ้านท่อ-เมืองลัง
วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.
จะมีการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง
บริเวณ ถนนบ้านท่อ-เมืองลัง ช่วง ร้านรวมมิตร > รร.อนุบาลบ้านเมืองลัง และ ซ.ป่าตัน ซ.9 ถึงคันคลองเล็ก
22/05/2564 09:00
22/05/2564 16:00
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053-896226 / 053-896229
ปฐมพร เมฆสุวรรณ
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนที่