ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สถานีไฟฟ้ามวกเหล็ก ถึง ใบมีดก่อนถึงร้านเทพประทานสเต็กเฮ้าส์
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า บริเวณก่อนถึง ร้านเทพประทานสเต็กเฮ้าส์ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อทำการเชื่อมต่อสายไฟฟ้าระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 22 เควี สถานีไฟฟ้ามวกเหล็ก วงจรไฟฟ้าที่ 5 ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 น. – 16.30 น.
ในการดับกระแสไฟฟ้าครั้งนี้ ทำให้บริเวณพื้นที่ของท่าน ไม่มีกระแสไฟฟ้า ทางการไฟฟ้าส่วน-ภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก ขออภัยในความไม่สะดวกต่อท่าน เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก ดำเนินการเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที
10/11/2563 09:00
10/11/2563 17:00
กฟอ.มวกเหล็ก
036342561
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมวกเหล็ก
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ