ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเวียงด้ง บ้านไร่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความจำเป็นต้องดับไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบแรงสูง ตั้งแต่บ้านเวียงด้ง บ้านไร่ บ้านศาลา เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องดับไฟฟ้า
06/09/2562 10:00
06/09/2562 12:00
สนง.เขต น1 เชียงใหม่
053-441093
เทอดพงษ์ มั่งมูล
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ