ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าวัดพระนอน ซอย 13 ต.ดอนแก้ว
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
08/07/2564 09:00
08/07/2564 16:30
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896129
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด