ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลงหน้าร้านทองดีเยาวราชสะพานสี่ และหม้อแปลงหน้าร้าน เจ เค มอเตอร์ไซค์ สาขาสะพานสี่
ปรับปรุงเปลี่ยนสายนิวทรัลเปลือยเป็นสายไฟฟ้าหุ้มฉนวน
16/02/2562 09:00
16/02/2562 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
038-659070, 038-659878
บัณฑิต บุญรมย์
ลำดับดาวน์โหลด
1บันทึกขอดับไฟ
2แผนที่