ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ก่อนถึงซอย 4 แม่น้ำคู้ (ฝั่งอ่างหนองปลาไหล)
สับเปลี่ยนเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า
30/04/2562 09:00
30/04/2562 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
086-3823738, 038-659070, 038-659878
บัณฑิต บุญรมย์
ลำดับดาวน์โหลด
1บันทึกขอดับไฟ