ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านกุดลิงง้อ บ้านศรีเชียงใหม่ บ้านศรีบุญเรือง บ้านผ่านศึก 1-3 บ้้านอินแปลง บ้านเหล่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รวมถึงตรอกซอกซอย และบริเวณใกล้เคียง
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
04/02/2564 08:30
04/02/2564 17:00
กฟจ.อุดรธานี
042-327-995-6
โชคอนันต์ พลราชม
ลำดับดาวน์โหลด