ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองชุมแสง, บ้านดอนกลาง, บ้านหินร่อง, บ้านตลุกน้ำขาว และบ้านตลุกม่วง ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. บริเวณไฟดับ บ้านหนองชุมแสง, บ้านดอนกลาง, บ้านหินร่อง, บ้านตลุกน้ำขาว และบ้านตลุกม่วง ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ทั้งนี้ หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคง ดำเนินการเสร็จก่อนกำหนด จะเร่งรัดจ่ายกระแส ไฟฟ้าทันที

หากมีข้อสงสัยประการใดต่อต่อสอบถามที่เบอร์โทร.1129 หรือ 044459227 ตลอด 24 ชม.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง
17/10/2563 09:00
17/10/2563 16:00
กฟอ.คง
044459227
เสน่ห์ ศรียางนอก