ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายย้ายเสาและสายไฟฟ้า บริเวณต้นโพธิ์หน้าเมรูวัดลำพยอมม.7ต.คุ้งพยอมอ.บ้านโป่งจ.ราชบุรี หมู่ 9 ต.นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
พื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายย้ายเสาและสายไฟฟ้า บริเวณต้นโพธิ์หน้าเมรูวัดลำพยอมม.7ต.คุ้งพยอมอ.บ้านโป่งจ.ราชบุรี
15/03/2563 08:30
15/03/2563 16:30
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226 / นายจำรัส 085-1924319
ธีรพงษ์ เจริญกูล
ลำดับดาวน์โหลด