ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่สามแยกวัดลาดสะแกถึงสุดไลน์ร้านแซบอีหลี
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงสูง
11/02/2562 12:00
11/02/2562 15:00
กฟอ.บางเลน
034391125
ธานินทร์ โมกขพันธ์