ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.พระเนตร บ.ต้า
ย้ายแนวระบบจำหน่าย F9 F10 บ.พระเนตร ถึง แยกไฟแดงบ้านต้า
เวลา 09.00-16.30 น. วันที่ 6,11,16,23,27 พ.ค. 65
06/05/2565 09:00
06/05/2565 17:00
กฟอ.เทิง
053-795393 , 053-796118
ชาญวิกร ดอนมูล
ลำดับดาวน์โหลด