ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองคล้า ต.กระโทก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
ขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านหนองคล้า
25/08/2563 08:30
25/08/2563 12:00
กฟอ.โชคชัย
044-491128 , 044-491690 , 090-2989786
วุฒิชัย รักษ์วิเชียร
ลำดับดาวน์โหลด