ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณแยกบ้านหนองขาม ม.8 ต.เขาขลุงอ.บ้านโป่งจ.ราชบุรี หมู่ 9 ต.นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายติดตั้งสวิทซ์ตัดจ่ายระบบไฟฟ้า บริเวณแยกบ้านหนองขาม ม.8 ต.เขาขลุงอ.บ้านโป่งจ.ราชบุรี
08/03/2563 08:30
28/03/2563 16:30
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226 / นายจำรัส 085-1924319
ธีรพงษ์ เจริญกูล
ลำดับดาวน์โหลด