ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านทุ่ม หมู่ที่ 1 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ดับไฟให้ผู้รับเหมาปรับปรุงเปลี่ยนขนาด/ชนิดสายไฟฟ้าเป็นสาย 185 SAC
21/12/2561 08:30
21/12/2561 16:30
กฟจ.ขอนแก่น 2
0633139615
สกุลพล เหล่านิพนธ์