ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยบ้านกล้วย 1 (ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลชัยนาท)
กฟจ.ชัยนาท มีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มีความมั่นคงและเพื่อแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.
03/07/2563 09:00
03/07/2563 15:00
กฟจ.ชัยนาท
056-412500
เทพนรินทร์ ตุ้มโท
ลำดับดาวน์โหลด