ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านผาหมีล่าง-บน หมู่ 6 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ,สวนส้มนายธนา,หจก.แม่สายศิลา,ศูนย์บำบัดยาเสพติดผาหมีและศูนย์แมคคาดีเมียร์
ดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง ฟีดเดอร์ 8 ไลน์แยกเข้าหมู่บ้านผาหมี จนสุดระบบจำหน่ายแรงสูง โดยวิธีการปลดอุปกรณ์ตัดตอนแรงสูง (สวิตซ์ตัดไลน์) หน้าโรงกำจัดขยะ(บ้านผาหมี) เพื่อปฏิบัติงาน โดยมีรายระเอียดดังนี้
-แก้ไขมาตรฐานการพัน Cover Tiewire ปากทางบ้านผาหมี จนสุดระบบจำหน่ายแรงสูง
22/01/2562 09:00
22/01/2562 16:30
กฟอ.แม่สาย
053-731714
พัฒทพงษ์ บุษบรรณ์
ลำดับดาวน์โหลด