ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DDE หน้าร้านกาแฟบ้านป่าแดง ถึง DDE หน้าโรงเรียนเทศบาล 7 (หน้าสุสานบ้านฝั่งหมิ่น)
ตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายแรงสูง หน้าสุสานบ้านฝั่งหมิ่น
07/10/2564 08:30
07/10/2564 16:30
กฟจ.เชียงราย
053-711073
จักรพงศ์ บุญยะวงค์
ลำดับดาวน์โหลด