ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยวัดโพนทอง บ้านหนองแร้ง บ้านหนองงิ้ว บ้านหนองหล่ม ตำบลโพนทอง
ดำเนินการปรับปรุงปักเสา เปลี่ยนสายหุ้มฉนวน ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 22,000 โวลต์ เพื่อความมั่นคงในระบบจำหน่าย
26/08/2563 08:00
26/08/2563 17:00
กฟบ.หินกอง
093-807-0003
วิรัตน์ ทวีธนะพร