ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ห้วยเนียม บ.นางวงสุ่ม บ.โนนแสบง บ.คำเตาะเลาะ
สับเปลี่ยนลูกถ้วยแรงสูง
15/12/2561 13:00
15/12/2561 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0812614519
อรุณ จันโทวาท
ลำดับดาวน์โหลด