ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าร้านสงวนแอร์ดอกคำใต้ ถึง โรงสีข้าวทรงวุฒิ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายเเรงสูง หน้าร้านสงวนแอร์ดอกคำใต้ ถึง โรงสีข้าวทรงวุฒิ
22/07/2565 08:30
22/07/2565 16:30
กฟจ.พะเยา
082-3867294
สุชาติ ไทยใหม่
ลำดับดาวน์โหลด