ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยท่าโชคอุดมพร , คานเรือสินประเสริฐ , คานเรือวสัตน์สมุทร
ดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟ
11/01/2565 09:00
11/01/2565 17:00
กฟจ.ตราด
0610122326
ธาม อะโข
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ