ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
คลอง 8-9 หมู่บ้านพฤกษา 1 ซอย 26-28
ดำเนินการสับเปลี่ยนหม้อแปลง
25/02/2564 09:00
25/02/2564 12:00
กฟอ.ธัญบุรี
02-5331159
จิรโรจ เจริญผ่อง
ลำดับดาวน์โหลด