ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สี่แยกอินโดจีน(ฝั่งแม็คโครสาขาสมอแข)
งานดับไฟเพื่อปฏิบัติงานย้ายแนวเสาไฟฟ้า ระบบ 22 เควี (งานปรับปรุงสี่แยกอินโดจีน)
15/02/2561 09:00
15/02/2561 16:30
กฟจ.พิษณุโลก
085-4955351
อำนาจ แก้วบัวดี
ลำดับดาวน์โหลด