ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณชุมชนหมู่บ้านพรทวีวัฒน์ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงหม้อแปลง พีอีเอ.38-002038 ขนาด 160 เควีเอ. และซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบจำหน่าย บริเวณชุมชนหมู่บ้านพรทวีวัฒน์ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลาประมาณ 09.00 น. ถึงเวลาประมาณ 12.00 น.
23/05/2562 09:00
23/05/2562 12:00
กฟฟ.รังสิต
02-5169740,02-5161094-95
ณภัทร พลราบ
ลำดับดาวน์โหลด