ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณก่อนถึงบ้านป่าแป๋-โรงวัว ตำบลหางดง อำเภอหางดง
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น บริเวณก่อนถึงบ้านป่าแป๋-โรงวัว ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในวันพฤหัสบดีวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และ 15.00-16.00 น. บริเวณที่ไฟดับได้แก่ หมู่บ้านทิพภิรมย์(ทั้งหมด), บ้านป่าแป๋-โรงวัว(ทั้งหมด), แฟลตตำรวจอำเภอหางดง , หอพัก เอ แอนด์ ซี โมเดิร์น และซอยศาลเจ้าตรงข้ามสำนักงานเทศบาลตำบลหางดง
04/11/2564 09:00
04/11/2564 10:00
กฟอ.หางดง
053-441093
ปิยณัฐ วรรณประเวช