ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านหนองอุมลัว ต.โพนสูง ถึง บริเวณบ้านวังยาว ต.วังยาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ปักเสา คอร.ขนาด 12 เมตร แซมไลน์ จำนวน 2 ต้น
ตัดต้นไม้คล่อมระบบจำหน่ายแรงสูงจำนวน 2 จุด
21/05/2563 10:00
21/05/2563 13:00
กฟจ.เลย
042891319
นายสุจินต์ ดวงจิตร
ลำดับดาวน์โหลด