ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟส.วังสะพุง
ปักเสา คอร.ขนาด 12. เมตร จำนวน 1 ต้น พร้อมอุปกรณ์ พาดสายแรงสูง 50 ACSR ระยะทาง 100 เมตร บริเวณที่ไฟดับ บ้านวังเดื่อ,บ้านบุ่งตาข่าย 20 ม.ค.65 เวลา 09.00-12.00น
20/01/2565 09:00
20/01/2565 12:00
กฟจ.เลย
084-7912991,081-2618512
อดิศักดิ์ ภูผิวเดือน นายณัฐดนัย ทีปสว่าง
ลำดับดาวน์โหลด