ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากซอยปราจีนอนุสรณ์12,ซอยโรงแรมพาราไดซ์ ถึงปากซอยเพ็ชรไพบูลย์1 ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
ปรับระบบจำหน่าย แก้ไขปัญหาแรงดันตก ปากซอยปราจีนอนุสรณ์12,ซอยโรงแรมพาราไดซ์ ถึงปากซอยเพ็ชรไพบูลย์1 ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
03/12/2562 08:30
03/12/2562 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037-480464,037480462
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนที่
2ประกาศ