ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่หน้าวัดบางตะคอย ถึง ปากทางวัดปากบ่อ แนวถนนพระราม 2 (ขาเข้า กทม) [ผกส. PEA Samutsakhon]
ย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง 22 kV
04/10/2563 08:00
04/10/2563 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด