ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่อู่เอกชัย ถึง ฝั่งตรงข้ามซอยน่ำเก๊ก แนวถนนเอกชัย[ผกส. PEA Samutsakhon]
เพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสายส่งและระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kV
22/11/2563 08:00
22/11/2563 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด