ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.คำบง หมู่ที่8 ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ (ช่วงตั้งแต่ซอยข้างวัดประสิทธิ์โพธิ์ชัย ถึง บ.ปลาขาว)
ตัดต้นไม้ตามแนวระบบจำหน่ายแรงสูง
15/07/2564 08:30
15/07/2564 12:00
กฟอ.สมเด็จ
0610357866
เดชนภา ศรีทา
ลำดับดาวน์โหลด