ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนชัยมงคล ระหว่างซ.ชัยมงคล1และ2
ดับไฟแรงต่ำเพื่อปรับปรุงระบบ
28/01/2562 09:00
28/01/2562 16:00
กฟจ.ตราด
0898332024
สิทธิพงษ์ ภูมิภักดิ์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ