ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประกาศดับไฟในพื้นที่ ตำบลช่องแค จ.นครสวรรค์ บริเวณกลุ่มอู๋บอยช่องแค,บ.หนองกระเบียน,กลุ่มร้านอารีอาทร,กลุ่มทางเข้าร.ร.ช่องแคพิทยาคม,ร.ร.ช่องแคพิทยาคม,กลุ่มกรเกษตรหน้าร.ร.ช่องแคพิทยาคม,บ.หนองตาก้อน ม.12
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลช่องแค มีความจำเป็นที่จะขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูง บริเวณร้านอารีอาธร2 ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวนี้
บริเวณกลุ่มอู๋บอยช่องแค,บ.หนองกระเบียน,กลุ่มร้านอารีอาทร,กลุ่มทางเข้าร.ร.ช่องแคพิทยาคม,ร.ร.ช่องแคพิทยาคม,กลุ่มกรเกษตรหน้าร.ร.ช่องแคพิทยาคม,บ.หนองตาก้อน ม.12
***ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.***
อนึ่งเวลาดับไฟ-จ่ายไฟอาจคลาดเคลื่อนเนื่องด้วยสภาพพื้นที่หรือสภาพอากาศไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน หรือเกี่ยวเนื่องต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ในทันที
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลช่องแค จึงขออภัยในความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานในครั้งนี้
09/08/2562 09:00
09/08/2562 17:00
กฟต.ช่องแค
กฟย.ช่องแค 056-269-236 / PEA CALL CENTER 1129
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า อำเภอตาคลี