ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ขอดับกระแสไฟบริเวณกว้าง ม .5 บ้านหนองดุก, ทุ่งบ่อสะเดา ต.ถ้ำกระต่ายทอง และตำบลเขาคีรีสฯ
บริเวณหมู่ที่ 5, 13,บ้านหนองดุก , บ้านทุ่งบ่อสะเดา ตำบลถ้ำกระต่ายทอง และ บ้านเขาคีรีส , บ้านคุยป่ายาง ,บ้านราษฎร์ขยัน ,บ้านดอนขมิ้น ,บ้านทุ่งยาว ,บ้านบึงลูกนก,บ้านหนองทอง ,บ้านคลองสำราญ ,บ้านคุยปอขาว , บ้านตะแบกงาม ตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ในวันศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.
31/01/2563 09:00
31/01/2563 17:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055761399
ปัญญา ฉ่อยทนง
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟฯ 31 มค.63 09.00-17.00 น