ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ถนนเทศบาล1 (ข้างร.ร.หล่มสักฯ)ชุมชนศรีบุญเรือง
ดับไฟปฎิบัติงานบำรุงรักษาหม้อแปลง
10/05/2565 10:50
10/05/2565 11:50
กฟอ.หล่มสัก
0569112119
วุฒิกร พรมพักตร์
ลำดับดาวน์โหลด